Консултантски услуги

Услугите предоставяни от Ей Си Еф Мениджмънт

Бизнес развитие

Нашата мисия като консултанти е да подпомагаме бизнес развитието на клиентите ни, предлагайки консултантски услуги, насочени към повишаване на конкурентоспособността им и постигането на по-добри финансови резултати в дългосрочен план. 

Данъчни и финансови консултации

Счетоводни услуги в областа на трудовото възнаграждение на персонала и неговата отчетност

Подготовка на европейски проекти

Индивидуално консултиране за кандидатстване по Европейски програми. Освен консултации предлагаме и пълното изработване на всякакви проектни предложения за кандидатстване по всички програми, финансирани от Европейския съюз и управление на проектите.

Управление на проекти

Ако сте спечелили финансиране с европейски средства можем да Ви помогнем да управлявате и администрирате проекта си, да го завършите успешно, като постигнете всички резултати заложени в проектното предложение.
Търсене