ТРЗ услуги

 Ние сме водещ местен доставчик на ТРЗ Услуги. 
ТРЗ услугите ни осигуряват стабилното функциониране на Вашия бизнес и ви помагат да отстранявате потенциални проблеми и предизвикателства. ТРЗ обслужването предоставя възможност за подготовка на заплатите на Вашите служители, съгласно всички нормативни разпоредби. ТРЗ обслужването ви предпазва от глоби и допълнителни такси.   

Вашето време е ценно: усилията, които могат да бъдат рационализирани, делегирани или автоматизирани, помагат да увеличите максимално стойността на вашето време. ТРЗ доставчик на услуги може да бъде Вашият най-ценен партньор.  За да задоволим нуждите на нашите клиенти, ние предоставяме пълната гама ТРЗ услуги, от които едно дружество може да се нуждае.

Допълнително предлагаме: 

- Администриране на служителите 
- Изготвяне на трудови и хонорарни договори 
- Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа 
- Администриране на отпуски и болнични листи 
- Деклариране пред НАП 
- Навременно информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба 
- Представителство посредством електронен подпис 
- Консултации 
- Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари 
- Калкулации на осигуровки и данъци 
- Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания 
- Изготвяне на ведомост за заплати 
- Рекапитулации 
- Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на справки и калкулации 
- Водене на ревизии 

    ТРЗ услуги от квалифицирани кадри с дългогодишен опит в сферата на счетоводството. 

Ние от Ей Си Еф мениджмънт предоставяме на нашите клиенти точна, навременна и надеждна финансова информация, за вземането на информирани решения за бизнеса.   

 Дългогодишен опит 

Екип от висококвалифицирани кадри с дългогодишен опит в сферата на счетоводството. Гаранция за експертиза и професионално отношение!   
Сигурност и прозрачност 
Прозрачни условия и коректно етично поведение.   
Подаване на информация в точни срокове, безпогрешни финансови съвети и решения за бизнеса.   
Конфиденциалност 
Пълна конфиденциалност на набора от финансова информация.   
Изцяло електронно базирано счетоводство със собствен сървър и облачно съхранение.   

ТРЗ (Пейрол) услуги от Ей Си Еф мениджмънт 

ТРЗ или “Труд и работна заплата”, също познато като Payroll, е изцяло свързано с обработката и управлението на работната сила в дадена фирма. Като част от ТРЗ и личен състав се взимат предвид всякакъв вид финансови и юридически задачи от типа на изплащане на заплати и трудови договори, както и назначаване на длъжност. Тези елементи са сред най-ключовите за организацията на една фирма и за нейната изрядност.  
Докато преди време е било по-популярно тази дейност да се извършва от специализирани отдели във фирмите, днес услугата често е извършвана от външни професионалисти. Това предоставя редица предимства за бизнеси във всякакъв размер. ТРЗ услугите са част от счетоводните услуги, от които всеки бизнес има нужда. Чрез поддържане на добре организирани и законни осигурителни и трудови отношения, вие не само можете да сте убедени, че сте от добрата страна на закона, но можете да се радвате и на доверие и лоялност от вашите служители.   
Работата свързана с обработката на работни заплати и трудово право е изключително изискваща. Тя отнема време, знания и ценен ресурс. За да можете вие да се фокусирате върху други приоритети, като развиване на продукти или услуги за вашия бизнес, ние можем да ви освободим от тежестта и да се заемем със задачата.   
Не е необходимо да разглеждате безброй законодателни документи и да губите ценно време в търсене на правилните решения. Нашите квалифицирани специалисти могат да помогнат като поемат обработката на работни заплати, персонал под наем, организацията на управление на ТРЗ отдел и цялата документация за самоосигуряващи се лица. 
Като резултат, ние можем да ви спестим време, енергия и главоболие. 

Какво включват нашите ТРЗ услуги 

Нашите ТРЗ услуги в София са създадени с точност и прецизност, задоволявайки всички потребности на нашите клиенти. 
Съществуват редица елементи, които са включени в услугата свързана с труд и работни заплати. 
При нас ще откриете подкрепа за обработка на работни заплати, персонал под наем, организация и управление на ТРЗ отдел, както и помощ за самоосигуряващи се лица. 

Ето и основните функции, които можем да изпълним за вас:   
Обработка на работни заплати 

Нашите Payroll услуги за обработка на работни заплати включват:   

● Изготвяне и обработка на договорите за трудови отношения, освобождаванията, срочните и граждански договори; 
● Изчисление на начисленията и удръжките на персонала; 
● Изчисление на вноските за социално и здравно осигуряване от името на работодателя; 
● Изготвяне на плащания за данъци и възнаграждения; 
● Изготвяне и подаване на задължителните декларации за осигурените лица до съответните институции; 
● Консултация относно алтернативи за назначение на персонал съгласно законодателството действащото законодателство;

Консултантски услуги

Услугите предоставяни от Ей Си Еф Мениджмънт

Бизнес развитие

Нашата мисия като консултанти е да подпомагаме бизнес развитието на клиентите ни, предлагайки консултантски услуги, насочени към повишаване на конкурентоспособността им и постигането на по-добри финансови резултати в дългосрочен план. 

Данъчни и финансови консултации

Счетоводни услуги в областа на трудовото възнаграждение на персонала и неговата отчетност

Подготовка на европейски проекти

Индивидуално консултиране за кандидатстване по Европейски програми. Освен консултации предлагаме и пълното изработване на всякакви проектни предложения за кандидатстване по всички програми, финансирани от Европейския съюз и управление на проектите.

Управление на проекти

Ако сте спечелили финансиране с европейски средства можем да Ви помогнем да управлявате и администрирате проекта си, да го завършите успешно, като постигнете всички резултати заложени в проектното предложение.
Търсене