Актуални програми

 Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите
29 февруари 2024
Предстои да отвори за прием на проекти по процедурата: април 2024г
Разработване на иновации в предприятията
9 февруари 2024
Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.05.2024 г.
Внедряване на иновации в предприятията
6 ноември 2023
Ще бъдат финансирани проекти насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.
Търсене