Актуални програми

Внедряване на иновации в предприятията
6 ноември 2023
Ще бъдат финансирани проекти насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.
Търсене