ACF MANАGEMENT

Развийте потенциала си, постигнете успех
 
Ей Си Еф Мениджмънт - Вашият надежден консултант

За нас

Консултантска фирма „Ей Си ЕФ Мениджмънт“ ЕООД е създадена с решение на СГС ф.д. № 10110 през 2006г. в град София, като първоначално се специализира в консултиране и управление на проекти за проектиране и изграждане на сгради – жилищни и индустриални. Управителят на дружеството се занимава с финансово посредничеството, консултиране и управление на различни проекти от 1996г.

Ние от „Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД вярваме, че една фирма може да прави пари в дългосрочен план, само ако поддържа непрекъснато своята конкурентоспособност.
Водещата мотивация
Предоставяне на качествена и надеждна услуга в сферата на мениджмънт-консултирането и управлението на проекти в определени области.
Цели
Създадаване на синергии чрез обединяване на опит от различни дейности, държави и правни субекти (търговски дружества, общини, представители на централната изпълнителна власт и неправителствени организации).
Визията на фокус
Фокусираме се върху проекти в България финансирани от Евро фондовете, както и проекти на чуждестранни инвеститори, и такива в областта на фасилити мениджмънта.
Нашата мисия
Подпомагаме бизнес развитието на своите клиенти в дългосрочен план чрез микс от консултантски услуги, насочен пряко към повишаване на конкурентоспособността на консултираните от нас компании за постигане на по-добри резултати.
Търсене