септември, 2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

Национален план за възстановяване и устойчивост „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” Бюджет: 30 600 000,00 лева Минимален размер на заявената БФП – 3 000,00 лв. Максималния размер на заявената БФП – 20 000,00 лв. Максимален интензитет на помощта 100% • Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно […]