‘ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ’

фасилити мениджмънтът

Какво представлява фасилити мениджмънтът ? Това само почистване ли е?  Или озеленяване?  Или пък поддръжка на сградните инсталации?  Или водене на счетоводството ? Или нещо друго различно? Международни фасилити мениджмънт асоциации дават различни дефиниции за тази нова бизнес сфера. Според най-популярното определение, фасилити мениджмънтът включва всички дейности, които не са основен бизнес на компанията – […]