‘КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ’

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ

Ако сте спечелили финансиране с европейски средства можем да Ви помогнем да управлявате и администрирате проекта си, да го завършите успешно, като постигнете всички резултати заложени в проектното предложение. За целта финансиращите институции са разработили детайлни правила и процедури, които трябва да бъдат спазвани при изпълнение на проектите и отчитане на разходите по тях. Тези […]

GDPR (Регламент за защита на лични данни)

Новите правила за лични данни(GDPR) са в сила. Подготви бизнеса си за новите правила. Не рискувай огромни глоби : от 5-10 хил.евро до 20 мил.евро или 4 % от годишния оборот на твоята компания. Този закон е оръжие в ръцете на конкурентите ти.    Ние сме компания, която е разработила пълен набор от вътрешните нормативни […]

Данъчни консултации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за извършването на счетоводни услуги в областа на трудовото възнаграждение на персонала и неговата отчетност:       Имаме удоволствието да предложим на вашето внимание услугите с които бихме могли да бъдем полезни за Вас.   Основа на нашето предложение   Нашата крайна цел е да подпомогнем на Компанията в усилията си да менажира ефективно и сигурно […]

Подготовка на европейски проекти

„Ей Си Еф Мениджмънт” ЕООД предлага индивидуално консултиране за кандидатстване по Европейски програми. Освен консултации предлагаме и пълното изработване на всякакви проектни предложения за кандидатстване по всички програми, финансирани от Европейския съюз и управление на проектите. Предоставяне на консултации по изготвянето на проект: Намиране на подходяща програма за финансиране на вашия проект; Консултиране относно съответствие […]

Бизнес развитие

Бизнес развитие  Динамичното пазарно развитие в наши дни поставя сериозни предизвикателства пред оцеляването и развитието на бизнес организациите. Нашата мисия като консултанти е да подпомагаме бизнес развитието на своите клиенти в дългосрочен план чрез микс от консултантски услуги, насочен пряко към повишаване на конкурентоспособността на консултираните от нас компании за постигане на по- добри финансови […]

консултантски услуги

Услугите предоставяни от „Ей Си Еф Мениджмънт” ЕООД са в следните ключови области :   подготовка на европейски проекти; проучвания, анализи и стратегии; Управление на проекти;