консултантски услуги

Услугите предоставяни от „Ей Си Еф Мениджмънт” ЕООД са в следните ключови области :

 

подготовка на европейски проекти;

проучвания, анализи и стратегии;

Управление на проекти;

Comments are closed.