ЗА НАС

„Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД е консултантска компания с основни приоритети:

  • Консултации и предоставяне на текуща информация за актуални финансиращи програми, конкурси и грантови схеми;
  • Изготвяне на проектни предложения пред български и международни финансиращи програми и институции – Оперативни програми Конкурентоспособност, Регионално развитие, Административен капацитет, Развитие на човешките ресурси;
  • Комплексна услуга за проектно управление: консултиране и изготвяне на проект, подкрепа при реализацията му,  текуща комуникация с управляващия орган, финално отчитане на проекта;
  • Изготвяне на бизнес планове и маркетингови проучвания;
  • Счетоводни услуги;
  • Данъчно планиране;
  • Фасилити мениджмънт;

Консултантските услуги, предлагани от „Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД се основават на добрите бизнес практики на водещи фирми и организации и натрупания консултантски опит на нашия екип.