НАЧАЛО

 Консултантска фирма „Ей Си ЕФ Мениджмънт“ ЕООД е създадена с решение на СГС ф.д. № 10110 през 2006г. в град София, като първоначално се специализира в консултиране и управление на проекти за проектиране и изграждане на сгради – жилищни и индустриални. Управителят на дружеството се занимава с финансово посредничеството, консултиране и управление на различни проекти от 1996г. Водещата мотивация при основаване на фирмата е да се предостави една качествена и надеждна услуга в сферата на мениджмънт-консултирането и управлението на проекти в определени области. Визията и мисията на „Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД се фокусират върху проекти финансирани от Евро фондовете, както и проекти на чуждестранни инвеститори, и такива в областта на фасилити мениджмънта. Eдна от целите на фирмата е да се създадат синергии чрез обединяване на опит от различни дейности, държави и правни субекти (търговски дружества, общини, представители на централната изпълнителна власт и неправителствени организации). Нашата мисия като консултанти е да подпомагаме бизнес развитието на своите клиенти в дългосрочен план чрез микс от консултантски услуги, насочен пряко към повишаване на конкурентоспособността на консултираните от нас компании за постигане на по-добри резултати. Ние от „Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД вярваме, че една фирма може да прави пари в дългосрочен план, само ако поддържа непрекъснато своята конкурентоспособност.